Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Utlysing av fondsmidler

Stiftelsen Fondet til fremme av idrettsmedisin og idrettsfysioterapi i Norge lyser ut fondsmidler. Søknadsberettigede skal være medlem av NIMF eller FFI.


Søknad om tildeling av fondsmidler fra forskningsfondet sendes per e-post. Søknaden skal utformes som en full søknad om forskningsstøtte med prosjektmål, prosjektbeskrivelse og budsjett-/finansieringsplan (se veiledning).

Søknaden med nødvendige vedlegg må være mottatt per e-post senest 15. september 2017 kl. 23.59.59 og sendes til: Kjersti.Storheim@medisin.uio.no

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner