Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Styret

Styret består av sju medlemmer. Styret ledes av Kenneth Martinsen.


Kenneth Martinsen

Styreleder. Arbeidssted: Skien fysioterapi

Mobil: 982 95939
E-post: kmartinsen@me.com

Kenneth Martinsen

Tord Peltopera Moen

Nestleder. Arbeidssted: Manuellterapeut ved Klinikk 24 

Mobil: 997 94 224
E-post: tord@klinikk24.no

Aleksander Killingmo
Styremedlem/kurskomite. Arbeidssted: Nimi, Avanciaklinikken AS, Norges Skøyteforbund og Norges Friidrettsforbund

Mobil: 400 68 862
E-post:aleksander.killingmo@gmail.com

Maria Sommervold
Styremedlem/sekretær. Arbeidssted:Rosenborgklinikken Fysioterapi

Mobil: 959 35 128
E-post: mariasommervold@hotmail.com

 

Andre Fagerborg

Økonomiansvarlig. Styremedlem. Arbeidssted: Klinikk24.

Mobil:992 97000

E-post: andre@klinikk24.no 

Kirsti Krohn Garnæs

Styremedlem. Arbeidssted: Forsker ved St.Olavs Hospital & Institutt for sirkulasjon og bileddiganostikk, NTNU. Fysioterapeut i Norges Skiskytterforbund. 

Mobil: 920 51678

E-post:kirsti.k.garnas@ntnu.no

 

Maren Stjernen. 

Styremedlem/kurskomite. Arbeidssted: Nimi & Olympiatoppen (leder medisinsk team i friidritt).

Mobil: 958 53399

E-post: maren.stjernen@nimi.no

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner