Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Oppdaterte krav til å bli FIFA godkjent fysioterapeut i idrettsfysioterapi og/eller aktivitetsmedisin

I forbindelse med navnebytte på faggruppen fra FFI til Faggruppen for idrettsfysioterapi & aktivitetsmedisin (FIFA), kan du nå bli FIFA godkjent fysioterapeut i både idrettsfysioterapi og/eller aktivitetsmedisin. 


For fullstendige krav, se vedlegg. Har man mastergrad i idrettsfysioterapi fra NIH vil man kunne få fritak for noen kurs. Se vedlegg for nærmere spesifisering. 

Søknadsfrist er 1. mars og 1.september hvert år. Søknaden må være fullstendig utfylt og inneholde nødvendige og nummererte vedlegg for å bli vurdert. Se link for hvordan man skal fylle ut søknadsskjema: 

 

Minner om at alle som har oppnådd tittelen fra og med 2016, må søke om fornyelse hvert 7 år for å opprettholde tittelen. 

Ta kontakt med Maria for spørsmål (mariasommervold@hotmail.com). 

Fullstendig søknad sendes til mariasommervold@hotmail.com

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner