Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Oppdaterte krav til å bli FIFA godkjent fysioterapeut i idrettsfysioterapi og/eller aktivitetsmedisin

I forbindelse med navnebytte på faggruppen fra FFI til Faggruppen for idrettsfysioterapi & aktivitetsmedisin (FIFA), kan du nå bli FIFA godkjent fysioterapeut i både idrettsfysioterapi og/eller aktivitetsmedisin. 


For nærmere beskrivelse av kravene, se vedlegg i filen nedenfor. Obs! Det er egne krav for de som har fullført mastergrad i idrettsfysioterapi. 

Søknadsfrist er 1. mars og 1.september hvert år. Søknaden må være fullstendig og inneholde nødvendige vedlegg for å bli vurdert. Ta kontakt med Maria for spørsmål (mariasommervold@hotmail.com). 

Fullstendig søknad sendes til idrettsfysioterapi@hotmail.com

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner