Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Oppdaterte krav til å bli FIFA godkjent fysioterapeut i idrettsfysioterapi og/eller aktivitetsmedisin

I forbindelse med navnebytte på faggruppen fra FFI til Faggruppen for idrettsfysioterapi & aktivitetsmedisin (FIFA), kan du nå bli FIFA godkjent fysioterapeut i både idrettsfysioterapi og/eller aktivitetsmedisin. 


For fullstendige krav, se vedlegg. Søknadsfrist er 1. mars og 1.september hvert år. Søknaden må være fullstendig utfyllt og inneholde nødvendige og nummererte vedlegg for å bli vurdert. Ta kontakt med Maria for spørsmål (mariasommervold@hotmail.com). 

Fullstendig søknad sendes til idrettsfysioterapi@hotmail.com

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner