Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Om faggruppen

Faggruppen for idrettsfysioterapi og aktivitetsmedisin (FIFA) er en faggruppe innordnet Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) og er den største faggruppen med i overkant av 940 medlemmer.


FIFA har som mål å samle fysioterapeuter med interesse for idrettsfysioterapi og idrettsmedisin og har et nært samarbeid med Norsk Idrettsmedisinsk Forening (NIMF).

FIFA skal ivareta medlemmenes faglige interesser, rammebetingelser, fremme utdanning og forskning innen idrettsfysioterapi.

FIFA ønsker samtidig å øke og formidle kunnskap om de positive helseeffektene av regelmessig fysisk aktivitet for å stimulere til økt fysisk aktivitet i befolkningen generelt.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner