Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Nyheter


Årsmøte i FFI 7.mars

Vi har litt problemer med mailsystemet så det kan ta litt tid før vi får sendt ut årsmøtepapirene. Vi håper at dette blir rettet opp i løpet av dagen.

JOSPT - nytt passord for 2013

For de som ikke har valgt eget passord for JOSPT er det nye passordet for å logge seg på siste utgaven: 2013NSPG

Side 9 av 9

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner