Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Nyheter


Utlysning av Nimi-prisen 2014

Nimi-prisen, som i år utdeles for 11. gang, gis til førsteforfatter av den beste publikasjonen i et internasjonalt tidsskrift. Søknadsfristen er 1. september. Se vedlagt utlysning.Utlysning av NIMI-prisen 2014

Utlysning av Fondsmidler

Stiftelsen Fondet til fremme av idrettsmedisin og idrettsfysioterapi i Norge utlyser Fondsmidler.

Utlysning av Fysiopartnerprisen 2014

Vi lyser herved ut Fysiopartnerprisen 2014 som vil deles ut på Høstseminaret i Trondheim 25. og 26.september. Søknadsfrist er 1.september Se vedlegg for mer informasjon.Statutter for Fysiopartnerprisen 2014

Side 5 av 9

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner