Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Nyheter


Krav til fornyelse av tittelen Idrettsfysioterapeut FFI

I tråd med NFF sine retningslinjer for fornyelse av spesialistgodkjenningen, har styret i FFI bestemt at alle med tittelen Idrettsfysioterapeut FFI (gammel ordning: autorisert idrettsfysioterapeut) må fornye sin godkjenning hvert 7. år.

Idrettsmedisinsk Høstkongress 2016 - vil du være med å bidra?

Idrettsmedisinsk høstkongress for 2016 er Skandinavisk kongress (Scandinavian Congress of Medicine and Science in Sports), og arrangeres i Oslo. Kongressen har lyst til å fornye seg og ønsker å rekruttere nye deltakere og sammensetning i arrangements ...

Side 4 av 9

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner