Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Nyheter


Informasjon om fornying av spesialisttittelen

Det er viktig at alle som skal fornye spesialiteten sin, gjør dette i riktig tid, og at alle vilkår oppfylles. Dersom alle vilkår ikke oppfylles, mister en spesialistgodkjenningen sin.

FFIs vinterseminar 2016

Vi holder vårt årlige vinterseminar 10.-11. mars på UBC, Ullevål stadion. Denne gang med styrke- og utholdenhetstrening som tema.

FFIs årsmøte i 2016

NFFs faggruppe for idrettsfysioterapi innkaller med dette til årsmøte torsdag 10. mars 2016 kl 16.30 på UBC, Ullevål Stadion.

Side 3 av 9

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner