Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Vinterseminaret er fulltegnet: FFI Idrettsfysioterapiseminar torsdag 27. februar og fredag 28. februar 2014 på Ullevål stadion, Oslo

Tema: Rehabilitering av skulder: Fra forskning til klinikk. Kursholder: Professor og fysioterapeut Ann Cools, associate professor ved Department of Rehabilitation Sciences and Physiotherapy ved Ghent University i Belgia.


Pris:
FFI-medlemmer kr 3 400
NFF-medlemmer kr 4 000
Ikke NFF-medlememmer kr 5 000

For mer informasjon, følg med på FFI sin Facebookside eller hjemmeside: www.fysio.no/ORGANISASJON/Faggrupper/Idrettsfysioterapi.

Påmelding: http://eventus.trippus.se/ffivinter2014/deltaker

Velkommen!

Comments
blog comments powered by Disqus

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner