Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Vinterseminar om rygg med Kjartan Fersum 9.-10. mars 2017 i Bergen

Tema: Rygg (”Endring i oppfattelsen av smerte og bevegelsesadferd hos pasienter med langvarige korsryggsmerter ved bruk av kognitiv funksjonsrettet behandling”)

Når: 9.-10. mars 2017

Hvor: Scandic Ørnen, Bergen

Påmeldingslink: http://www.trippus.se/web/registration/registration.aspx?view=registration&idcategory=AB0ILBD8j2F-ROM9m70lQVb7N1CBGl99EiEODqaMofkBIY_8r63ou91jAR1SWwOVqifbKGUDmSg0&ln=no


Mer informasjon om kurset:  

”Endring i oppfattelsen av smerte og bevegelsesadferd hos pasienter med langvarige korsryggsmerter ved bruk av kognitiv funksjonsrettet behandling”

PhD/Manuellterapeut Kjartan Vibe Fersum fra Universitetet i Bergen vil i løpet av disse 2 kursdagene ta for seg den biopsykososiale modellen for undersøkelse og behandling av langvarig smerteproblematikk hos ryggpasienter. Innenfor denne modellen blir et behandlingsregime kalt ”kognitive funksjonsrettet behandling” fremhevet. Denne tilnærmingen representerer en integrert kognitiv og bevegelses/livsstil/atferdsendringsmodell i hvordan vi skal forholde oss til langvarige korsryggssmerter. Workshopen sammenfatter oppdatert kunnskap fra Peter O´Sullivan sitt pågående kliniske arbeid fra et verdensomfattende forskningsmiljø som ser på klassifisering og behandling av langvarige korsryggsmerter.

Workshopen er dynamisk, interaktiv og praktisk. Den inkluderer pasientdemonstrasjon, klinisk resonnering, og gir fysioterapeuten verktøy til å utvikle egenskaper innenfor diagnostikk, så vel som å designe en kognitiv funksjonsrettet intervensjon for spesifikke tilstander. 

Målsetninger: Få oversikt over diagnoser tilknyttet ryggsmerter og dilemma innenfor ulike behandlingstyper. Tilegne seg kunnskap om undersøkelse av motorisk kontroll som en underliggende mekanisme for plagene. Tilegne seg kunnskap om utvikling av kommunikative egenskaper som trengs for å takle kompleksiteten bak smerteproblematikk. Tilegne seg kunnskap og kompetanse i å utvikle den kognitive komponenten i motorisk læring.

Påmeldingsavgift: 

  • Medlem: kr 3400,-
  • Ikke-medlem i Faggruppen, men i NFF: kr 4000,-
  • Ikke-medlem i NFF: kr 5000,-

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner