Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Velkommen til fagdag om skader/frakturer i albueledd - Operativ behandling, restriksjoner og opptrening/rehabilitering

Dato: 22/1-13. Sted: Rikshospitalet Seminarrom. Tid: 08.00- 15.15.


Program:

 08.00-08.15: Registrering

 08.15-08.45: Velkommen. Forventninger/problemstillinger.

 08.45: Anatomi, etiologi og operativ behandling av albuefrakturer ved ortoped Gunnar Flugsrud

 10.00: Pause Kaffe og frukt

 10:15: Fysioterapeutisk behandling ved albuefrakturer ved fysioterapeut Hege Thrygg og spesialfysioterapeut Åsa Axelsson

 11.00: Albueartrolyser ved ortoped Hallgeir Bratberg.

 11.45: Lunsj

 12.30: Fysioterapeutisk behandling ved albueartrolyser ved fysioterapeut Tonje Westli

 13:15: Pasientdemonstrasjon ved spesialfysioterapeut Lise Bjørnstad, halve gruppen

 13.15: Pasientdemonstrasjon ved Tonje Westli, halve gruppen

 14.00-14.15: Pause

 14.15-15.00 Pasientcasus/problemstillinger fra deltagene

 15.00: Avsluttning/evaluering

 15.15: Slutt

 Med forbehold for endringer.

 Fagdagen er godkjent av Legeforeningen og Fysioterapiforbundet

 Pris: Kr 1.000,- inkl lunsj

Påmeldingsfrist: 8/1-13 Plassbegrensning: maks 40 deltagere)

Bindene påmelding til: Åsa Axelsson (saxe@uus.no) eller Hege Thrygg (uxthrh@ous-hf.no). Tlf 22 11 96 53.

Comments
blog comments powered by Disqus

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner