Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Utlysning av stipend på inntil 10 000 kroner for de som ønsker å fullføre krav til spesialist

Fram til 31. desember 2015 er det mulig å bygge opp spesialistkompetanse via kurs, kortere videreutdanninger og minimum tre årsverk praksis innen spesialistfeltet (NB: søknadsfrist 1. september 2015). Merk at ett av årsverkene må være gjennomført ETTER at den fagspesifikke delen av spesialistutdanningen er fullført. Det innebærer at fagspesifikke utdanningskrav i hovedsak må være fullført innen 31.12.14.


Inntil 40 timer fagspesifikk utdanning kan gjenstå når siste årsverk praksis begynner å løpe. Dersom du mangler studiepoeng i forhold til annen etter- og videreutdanning, så kan disse studiepoengene tas parallelt med praksis.

Etter 31. desember 2015 er det krav til en mastergrad (120 stp) og veiledet praksis for å bli spesialist.

Les mer om hvordan bli spesialist.

Søknaden om stipend må inneholde en plan for hvilke fag eller kurs man ønsker å gjennomføre, samt detaljert budsjett. I tillegg må det redegjøres for hva man har av relevante kurs fra tidligere som skal inn i søknaden om å bli spesialist. Søknad sendes til trine.moholdt@ntnu.no. Stipendet kan deles mellom flere.

Faggruppen for idrettsfysioterapi ønsker å stimulere sine medlemmer til å bli spesialsiter og har derfor laget en stipendordning for deg som søker spesialitet.

Comments
blog comments powered by Disqus

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner