Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Utlysning av fondsmidler

Fondet til fremme av idrettsmedisin og idrettsfysioterapi i Norge lyser ut fondsmidler med søknadsfrist 15 september.


Søknad om tildeling av fondsmidler fra forskningsfondet sendes per e-post. Søknaden skal utformes som en full søknad om forskningsstøtte med prosjektmål, prosjektbeskrivelse og budsjett-/finansieringsplan (se veiledning).

Søknadsberettige må være medlem av NIMF eller FFI.

Søknaden med nødvendige vedlegg må være mottatt per e-post senest kl 23.59.59 den 15.september 2013 og sendes til: Kjersti.Storheim@medisin.uio.no

Se vedlegg for informasjon om søknaden.

Comments
blog comments powered by Disqus

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner