Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Utlysning av Takeda Nycomed-prisen for beste frie foredrag under Idrettsmedisinsk Høstkongress 2014

Faggruppen for idrettsfysioterapi (FFI) og Norsk Idrettsmedisinsk Forening (NIMF) har også i år gleden av å annonsere Takeda Nycomed-prisen for beste frie foredrag for 2014.

Det utdeles et stipend på kr 15 000,-. Prisen utdeles under Idrettsmedisinsk Høstkongress i Tromsø. Midlene kan i henhold til Legemiddelinsdustriens (LMI) regelverk ikke brukes til å dekke kostnader forbundet med deltagelse på kongress.


Prisen utdeles til beste foredrag. Forskningsrådene i FFI og NIMF innstiller hver av de seks beste arbeidene på grunnlag av innsendte sammendrag uavhengig av fagområde. En priskomité bestående av to medlemmer fra hver av forskningsrådene samt en representant fra kongresskomiteen, velger ut prisvinnerne blant de innstilte etter at de er presentert på Høstkongressen. Alle sammendrag som sendes inn til Høstkongressen vil delta i konkurransen med mindre man reserverer seg fra deltagelse ved innsending.

Dette er Takeda Nycomed:

Takeda Nycomed er Norges største leverandør av legemidler, målt i volum.

Vi produserer og selger noen av de mest kjente legemidlene i Norge.

Takeda Nycomed har cirka 500 medarbeidere, og driftsinntektene utgjorde ca. 2,1 milliarder kroner i regnskapsåret som ble avsluttet i mars 2014. Selskapets røtter går tilbake til 1874. Da startet farmasøyten Morten Nyegaard import av farmasøytiske produkter. Over 70 prosent av omsetningen for Takeda Nycomed i Norge kommer fra eksport til egne selskaper og til samarbeids-partnere. Hovedkontoret ligger i Asker med marketing- og salgsfunksjoner, staber og produksjonsanlegg for kalsium tyggetabletter. I Elverum produseres flytende legemidler. Takeda Nycomed har vært en del av Takeda siden 2011 og er med det en del av et globalt, forskningsbasert selskap som jobber for bedre helse for mennesker over hele verden. Dette har ført til at vi har enda mer å tilby norske pasienter innen flere terapiområder og vi vil lansere flere nye og innovative medisiner og helsefremmende produkter i årene som kommer. Takeda er det største farmasøytiske selskapet i Japan, og til stede i mer enn 70 markeder i verden. Målt i salg av reseptbelagte legemidler er Takeda verdens 15. største farmasøytiske selskap. Gjennom 140 år har Takeda Nycomed bidratt til bedre helse for folk flest. Med lokal forankring, nyskaping og troverdighet skal vi fortsatt bidra til et friskere Norge.

www.takeda.com

www.takedanycomed.no

Comments
blog comments powered by Disqus

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner