Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Utlysning av Nimi-prisen 2014

Nimi-prisen, som i år utdeles for 11. gang, gis til førsteforfatter av den beste publikasjonen i et internasjonalt tidsskrift. Søknadsfristen er 1. september. Se vedlagt utlysning.


Comments
blog comments powered by Disqus

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner