Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

UTLYSNING REDAKTØR NORSK IDRETTSMEDISIN

Nåværende redaktør av Norsk Idrettsmedisin ønsker å avslutte sitt engasjement, og vi søker etter ny redaktør for tidsskriftet.

Redaktøren vil ha det overordnede ansvaret for utgivelsen av tidsskriftet, samt videreutvikle tidsskriftet i samarbeid med styrene i NIMF og FFI. Tidsskriftet har egen redaksjonskomité og egen kasserer.

Honorar og tiltredelse etter avtale.

For nærmere informasjon, ta kontakt med nåværende redaktør:

ingrid.eitzen@ous-hf.no, eller leder i FFI : trine.moholdt@ntnu.no


Comments
blog comments powered by Disqus

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner