Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Redaktører til bok i klinisk idrettsfysioterapi søkes

Faggruppen for idrettsfysioterapi og aktivitetsmedisin (FIFA) skal i samarbeid med Cappelen Damm Akademisk utarbeide en bok i klinisk idrettsfysioterapi.


I den forbindelse søker vi to redakøterer som skal ha hovedansvaret for arbeidet med å lage boka. For nærmere informasjon om kvalifikasjoner og arbeidsoppgaver, se vedlegg. 

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner