Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Prisdryss på Idrettsmedisinsk Høstkongress i Sandefjord

Tradisjonen tro ble det også i år delt ut forskningspriser på Høstkongressen. I år hentet Norges Idrettshøgskole og Norsk forskningssenter for Aktiv Rehabilitering prisene både fra Takeda Nycomed og Nimi.


Takeda Nycomed sitt reisestipend på 15 000 kroner gikk til Marianne Martinsen som er stipendiat på Norges Idrettshøgskole. Hun holdt foredrag med tittel:

"The brief eating disorder in sport-questionnaire (BEDS-Q): Ny enkel tilpasset metode tilpasset unge kvinnelige elite-idrettsutøvere".

Reisestipendet skal benyttes til deltagelse på årsmøtet til American College of Sports Medicine (ACSM).

Hege Grindem fra Norges Idrettshøgskole og Norsk forskningssenter for Aktiv Rehabilitering og Nimi vant stipendet på 5000 kroner for foredraget "Rekonstruksjon eller ikke-operativ behandling etter fremre korsbåndsskade: Knefunksjon, idrettsdeltagelse og nye kneskader".

Nimi-prisen ble i år delt ut for 10. gang, og gis til førsteforfatter av den beste, norske vitenskapelige artikkelen i et internasjonalt tidsskrift, i perioden 1. september 2012 til 1. september 2013.

Prisen på 20 000 kroner gikk til Ben Clarsen, med artikkelen ”Clarsen, Benjamin; Myklebust, Grethe; Bahr, Roald. Development and validation of a new method for registration of overuse injuries in sports injury epidemiology publisert i British Journal of Sports Medicine.

NIM sin kasuitikk pris gikk til Stian Rosnes. Kasuistikken omhandlet osteosarkom i venstre tibia hos en 7 år gammel jente. Kasuistikken ble presentert i NIM nr. 2, 2013.

Comments
blog comments powered by Disqus

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner