Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Påmeldingen for Avansert idrettsmedisin trinn 3 for leger og fysioterapeuter er nå åpen!

Tema: Lagidrett

Søkere med erfaring som idrettslege/idrettsfysioterapeut vil bli prioritert innen 30 Juni. Velkommen!

https://www.staminagroup.no/nimi/kurs-og-pasientundervisning/


Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner