Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Optimal load konferanse 14-15 mars 2019

Nimi og Faggruppen for idrettsfysioterapi & aktivitetsmedisin arrangerer sammen 
Optimal load konferanse den 14.-15. mars 2019 i Oslo. 


Påmeldingen til konferansen er nå åpnet. 

I løpet av disse dagene vil det bli gjennomgått hvsom er optimal belastning for:

• Ben
• Brusk
• Sene
• Muskel
• Barn og Ungdom
• Monitorering av belastning
• Belastningsstyring

Vi vil gå igjennom basal forskning, klinisk forskning, praktisk implementering, caser og diskusjon

Foredragsholdere
• Stuart Warden
• Ben Clarsen
• Karin Silbernagel
• May Arna Risberg
• Arnlaug Wangensteen
• m.fler

PRIS:
Medlem av FIFA: 3900,-
Medlem av NFF (Norsk Fysioterapi Forbund) 4500,-
Ikke medlem av NFF 5500,-

Påmelding: http://www.trippus.net/optimalload/deltaker

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner