Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Ønsker du tilgang til JOSPT?

Alle medlemmer i FFI får gratis tilgang til Journal of Sports Physiotherapy (JOSPT).


JOSPT kommer 12 ganger i året. Det er ca 250 stk som er medlem i FFI som ikke får tilsendt JOSPT per i dag siden deres e-postadresse ikke er registrert hos JOSPT.

For å få adressen din registrert, send en mail til Trine Moholdt: trine.moholdt@ntnu.no

Comments
blog comments powered by Disqus

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner