Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

NIM nr 3 2016

Hei, vedlagt finner du link til nyeste utgave av NIM.

Link til tidsskriftet finner du nå også på vår facebookside facebook.com/norskidrettsmedisin. Jeg anbefaler deg derfor å gå inn og like siden vår der for å få med deg siste nytt. Utgavene vil bli publisert her først. 

I denne utgaven får du en oversiktsartikkel om skader innen ishockey. Vi har fått en ny fast spalte fra Sunn Idrett. I denne runden presenterer de seg selv og gir oss et innblikk i hva de jobber med. Fra forskningen ser vi på hvor mye er for mye? Høsten betyr kurs. Vi har fyldige referater fra FIFA-høstseminar og idrettskongress i Newcastle.

Les mer om dette og mye mer ved å følge linken. Og som alltid, lik og del gjerne slik at flest mulig får med seg Norges beste fagtidsskrift innen idrettsmedisin og fysisk aktivitet :)

http://viewer.zmags.com/publication/08711066

Med vennlig hilsen

André Fagerborg

Redaktør 

Norsk Idrettsmedisin

Norsk idrettsmedisin

c/o Klinikk24 AS

Strandgata 5/7, 2. etasje

9008 Tromsø

mobil: 992 97 000


Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner