Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

NIM nr 2 for 2013

Kjære medlemmer i FFI,

Norsk Idrettsmedisin nummer 2/2013 er nå sendt ut til alle medlemmer på e-post. Denne utgaven er den fyldigste på flere år - med mye variert og spennende fagstoff. Vi håper dere finner noe til både nytte, inpirasjon og underholdning.


Dette nummeret inneholder også utlysninger i forhold til abstracts til årets Idrettsmedisinske Høstkongress i Sandefjord og ulike forsknings- og fagpriser. Merk dere dato for de ulike fristene.Hvis du savner papirversjonen av NIM, så husk at du enkelt kan laste ned enten hele tidsskriftet eller utvalgte reportasjer fra den vedlagte linken.

Benytter også anledningen til å be dere som ikke mottar e-post fra oss om å gå inn på Mine Sider og sjekke at riktig e-postadresse er oppgitt.

NIM ønsker alle en riktig GOD SOMMER!!

Mvh. Ingrid Eitzen

Comments
blog comments powered by Disqus

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner