Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Kurs i idrettsmedisin trinn 1,2 & 3 høsten 2018

Eksklusiv forhåndspåmelding for FIFA-medlemmer


Faggruppen for idrettsfysioterapi (FIFA) & Norsk idrettsmedisinsk forening (NIMF) arrangerer sammen med NIMI kurs i idrettsmedisin høsten 2018. 

Grunnkurs trinn 1 og 2 arrangeres på NIMI Ullevål fra 17 – 21 september, og Avansert idrettsmedisin trinn 3 den 20 - 21. september.

FIFA- medlemmer kan allerede nå melde seg på grunnkurs i idrettsmedisin. Medlemmer av FIFA og NIMF har førsteprioritet før 21. mai, etter dette er påmeldingen åpen for fysioterapeuter og leger som ikke er medlemmer, og kiropraktorer. Påmeldingen for trinn 3 starter i juni.  

Kursene blir fort fulle, så vær raskt ute! For mer info og påmelding:

Trinn 1: https://www.lhl.no/nimi/kurs/grunnkurs-idrettsmedisin-trinn1/ 

Trinn 2:https://www.lhl.no/nimi/kurs/idrettsmedisinsk-grunnkurs-trinn2/ 

Velkommen på kurs!

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner