Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Klinikk24 inviterer til kurs i ”Undersøkelse og behandling av nakkesmerter og hodepine i lys av internasjonale retningslinjer og motorisk kontroll” 1. og 2. november 2013

Se vedlagte invitasjon for mer informasjon.


Comments
blog comments powered by Disqus

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner