Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Invitasjon til symposium: Traumatiske hodeskader: Fra de mange små til de store få.

Kursarrangør: Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Nevrokirurgisk avdeling, Barneintensiv og Barneavdeling for nevrofag (faglig ansvarlig) sammen med Stab forskning, innovasjon og utdanning (teknisk ansvarlig) v/Oslo universitetssykehus (OUS).

Læringsmål: Oppdatert kunnskap om behandlingskjeden for traumatisk hodeskade fra skadested til fullført rehabilitering; prehospital håndtering, triage av traumepasienter, bildediagnostikk, nevrokirurgi, intensivbehandling og rehabilitering.

Program: www.oslo-universitetssykehus.no/25-ous-symposium


Symposiet er godkjent av: Den norske legeforening (se program for aktuelle spesialiteter), Norsk Ergoterapeutforbund, Norsk fysioterapiforbund (kan benyttes i fornyet godkjenning av spesialitet), Norsk psykologforening og Norsk sykepleierforbund.

Påmelding til:                    symposium@ous-hf.no

Deltakeravgift:                 kr. 1.500,-

Påmeldingsfrist:              17. oktober 2016

Sted:                           Oslo universitetssykehus, Ullevål, bygg 6 Store auditorium

Målgruppe: Allmennpraktikere, leger under utdanning og spesialisering i aktuelle medisinske spesialiteter. Ergoterapeuter, fysioterapeuter, logopeder, psykologer, sykepleiere og andre yrkesgrupper med interesse for temaet.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner