Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Interessert i å sitte i styret i faggruppen? Meld din interesse!

Kjære medlemmer. Flere av nåværende styremedlemmer går av ved årsmøtet i 2018, blant annet leder, nestleder og økonomiansvarlig. Ledervervet og økonomiansvarligvervet krever god opplæring før man går inn i oppgaven, og valgkomiteen ønsker å komme i kontakt med interesserte medlemmer så fort som mulig for en god overgangsfase for nye styremedlemmer. Å sitte i faggruppens styre er et utrolig inspirerende verv med gode muligheter både for politiske og ikke minst faglige påvirkninger for idrettsfysioterapi og aktivitetsmedisin. Men aller mest er dette en morsom jobb med kontinuerlig kontakt med flinke og motiverte fysioterapeuter fra hele Norges land. Ta kontakt med leder Krister Næss (krister.naess@larvikhms.no) eller Lasse Haugerud (lhaugerud@yahoo.com) hvis du er interessert!  


Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner