Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Integrated solutions for painful neck disorders - Kurs på Nimi 10.-11.november 2014

Dette er et kurs hvor du får muligheten til å forbedre din kompetanse i behandlingen av kompliserte nakkelidelser. Vår foredragsholder, Shaun O’Leary, jobber som spesialist i privat praksis, som forskningsmedarbeider og underviser på dette feltet. Hans behandlingsstrategi baserer seg på klinisk resonering forankret i forskning samt litt sunn fornuft.


Håndtering av langvarige nakkesmerter krever ofte en multimodal tilnærming og en av utfordringene er tidlig identifisering av viktige bevegelsesendringer og funksjonelle mangler som underliggende faktorer til pasientens plager. Disse kan forbedres med trening og manuellterapi.

Nøkkelen til et vellykket treningsprogram ligger i å gi spesifikke, enkle øvelser som pasienten klarer å gjennomføre, og som samtidig har tilstrekkelig progresjon for å imøtekomme pasientens individuelle behov. Dette er en utfordring i klinikken. Vanligvis gir vi pasientene for mange og uspesifikke øvelser, som igjen kan forverre både symptomer og motivasjon for trening. Dette fører ofte til frustrasjon og manglende resultater for pasientene.

Det er to mål hovedmål for dette kurset:

  1. Først vil vi fokusere på kunnskap fra forskningen, praktisk anatomi og klinisk erfaring for å forbedre forståelsen av de unike forholdene i nakkens muskler og ledd som påvirker helsetilstand og plager. Dette underbygger en systematisk tilnærming til undersøkelse og rehabilitering av nakkelidelser. Vi legger spesielt fokus på anteriør/posteriør cervical- og axioskapulær muskulaturs rolle ved nakkesmerte og endring av bevegelse.
  2. Vi bruker så dette rammeverket i forhold til vanlige kliniske problemstillinger (dette inkluderer ofte hodepine, kjevesmerter og svimmelhet) for å gi et hensiktsmessig treningsprogram,

 Kurset vektlegger en strukturert behandlingstilnærming som er hensiktsmessig for alle problematiske nakkelidelser inkludert symptomer tilknyttet whiplash.

Program: Nakkekurs Nimi NOV14

Biography: Shaun O’Leary is a Specialist Musculoskeletal Physiotherapist in private practice, and a Principal Research Fellow at the Royal Brisbane and Womens Hospital, and the University of Queensland (CCRE: Spinal Pain Injury and Health). Shaun’s research focus over the last fourteen years has been in the assessment and rehabilitation of movement disorders in chronic spinal conditions. He has over 30 publications in peer reviewed international journals and is a co-author of a book concerning the management of cervical spine disorders (Whiplash, Headache and Neck Pain). Shaun has extensive clinical experience in the management of musculoskeletal disorders and is a Fellow and Examiner of the Australian College of Physiotherapists. Shaun is also a lecturer at The University of Queensland. He has extensive experience in teaching at both an undergraduate and postgraduate level of Physiotherapy education, and has delivered numerous clinical education courses in Australia and internationally.

Comments
blog comments powered by Disqus

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner