Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Innspill om endring av takstene fra 1. juli 2014

Til NFFs avdelinger, fag- og interessegrupper: NFF har begynt med forberedelse til prosessen vedrørende innspill om endring av takstene fra 1. juli 2014.


NFF viser til kapittel 3, TAKSTER, i forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi. NFF ønsker herved innspill om konkrete problemstillinger og/eller forslag til endring av kapittel 3 til forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi. I løpet av året får NFF inn en del spørsmål vedrørende takster og den praktiske bruken i hverdagen. Det er disse problemstillinger NFF nå er ute etter, det er viktig at selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter til enhver tid kan utføre god faglig fysioterapi uten at regelverket er til hinder for dette. Det er viktig at denne oppfordringen blir kjent blant alle selvstendig næringsdrivende medlemmer med driftstilskudd. Innspill samles i avdelingene, interesse- og faggrupper og sendes på mail til NFFs forhandlingsseksjonen ved Henriëtta Richter Uitdenbogaardt hr@fysio.no innen 17. jan 2014. Eventuelle spørsmål kan også rettes dit. Alle innspill skal behandles politisk og det er derfor viktig at fristen overholdes.
 
Send gjerne mail til Trine.Moholdt@ntnu.no dersom du har innspill om saken, så samler hun alle innspill og sender til NFF innen fristen 17. januar.

Comments
blog comments powered by Disqus

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner