Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Idrettsmedisinsk kongress i Danmark 2014


Dansk Idrettsmedisinsk Selskap avholder sin årlige kongress i Kolding 30. januar -1. februar 2014 med hovedtema ”Physical Training and Activity as Treatment and Prevention”. Kongressen har mange spennende foredrag og workshops, hvorav alt er på engelsk. Fristen for innsending av abstracts er 1. november.

Mer informasjon finnes her: www.sportskongres.dk

Comments
blog comments powered by Disqus

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner