Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

FFI Idrettsfysioterapiseminar torsdag 27. februar og fredag 28. februar 2014 på Ullevål stadion, Oslo

Tema: Rehabilitering av skulder: Fra forskning til klinikk.


Kursholder: Professor og fysioterapeut Ann Cools, associate rofessor ved Department of Rehabilitation Sciences and Physiotherapy
ved Ghent University i Belgia.

Pris:
FFI-medlemmer kr 3 400
NFF-medlemmer kr 4 000
Ikke NFF-medlememmer kr 5 000

For mer informasjon, følg med på FFI sin Facebookside eller hjemmeside

Velkommen!

Comments
blog comments powered by Disqus

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner