Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

FFI Idrettsfysioterapiseminar - Tema: Løping - løpsanalyse, skader og tiltak.

Godt nyttår! Da er det på tide og tenke fag igjen. Torsdag 7. mars og fredag 8. mars 2013 arrangerer vi årsmøteseminar på Ullevål stadion i Oslo. Tema er løping, løpeanalyser, løpeskader og behandlingstiltak.


Faggruppa for idrettsfysioterapi (FFI) arrangerer et todagersseminar med tema løpsanalyse der fokus vil være på stressfrakturer, bløtdelsskader legg og løperkne, samt aktuelle tiltak ved disse problemstillinger. Hovedforedragsholder er fysioterapeut/ Phd Richard Willy fra Ohio University med spesialkompetanse på løpsanalyse. Øvrige foredragsholdere er ortoped Ove Thalsnes fra Elverum Sykehus og lege Odd Arne Daljord fra NIMI, begge med mange års erfaring innenfor idrettsmedisin. Det legges opp til kliniske workshops begge dager.

Kursavgift: 3400,- for medlemmer av FFI, 4000,- for ikke-medlemmer av FFI og 5000,- for ikke-medlemmer av NFF.

Comments
blog comments powered by Disqus

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner