Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

FFI Idrettsfysioterapiseminar

12.-13. september er det nytt Idrettsfysioterapiseminar på UBC, Ullevaal stadion i Oslo. Temaet for seminaret er senebelastningsskader: profylakse og rehabilitering.


Kursholder er fysioterapeut og forsker Christian Couppe fra Danmark.

Vedlagt ligger preliminært program.

Kursavgift: 3400,- for medlemmer av FFI, 4000,- for ikke-medlemmer av FFI og
5000,- for ikke-medlemmer av NFF.

Vi benytter anledningen til å ønske alle medlemmer i FFI en riktig god sommer!

Comments
blog comments powered by Disqus

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner