Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

FFI IDRETTSFYSIOTERAPISEMINAR - Påmelding åpnet

Torsdag 7. mars og fredag 8. mars 2013, Oslo, Ullevål stadion, UBC arrangere FFI det årlige vinterseminaret. Temaet i år er "Løping - løpsanalyse, skader og tiltak".


Faggruppa for idrettsfysioterapi (FFI) arrangerer et todagersseminar med tema løpsanalyse der fokus vil være på stressfrakturer, bløtdelsskader legg og løperkne, samt aktuelle tiltak ved disse problemstillinger. Hovedforedragsholder er fysioterapeut og Phd Richard Willy fra Ohio University med spesialkompetanse på løpsanalyse. Øvrige foredragsholdere er ortoped Ove Talsnes fra Elverum Sykehus, lege Odd Arne Daljord fra NIMI og spesialist i idrettsfysioterapi og manuell terapi Thomas T Ødegaard fra NIMI. Alle forelesere har mange års erfaring i arbeid med løpsrelaterte problemstillinger og generelt innenfor idrettsmedisin. Det legges opp til kliniske workshops begge dager.

Kursavgift: 3400,- for medlemmer av FFI, 4000,- for ikke-medlemmer av FFI og 5000,- for ikke-medlemmer av NFF.

TIMEPLAN:

Timeplan FFI idrettsfysioterapiseminar mars 2013

Kursholdere:

Beskrivelse av kursholdere FFI seminar mars 2013

All henvendelse om påmelding gjøres til: kongress@doevre.no

Comments
blog comments powered by Disqus

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner