Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Annonse Fysiopartnerprisen

Utlysning av Fysiopartnerprisen for 2013 med søknadsfrist 10. august.


Fysiopartnerprisen 2013

For medlemmer av Faggruppen for Idrettsfysioterapi.

Forskningsprisen på kr.10.000,- deles i år ut på FFIs Idrettsfysioterapiseminar 12. -13. september i Oslo

For nærmere informasjon og statutter se FFIs hjemmesider.

Søknad sendes til FFI sitt forskningsråd v/ Inger Holm: iholm@ous-hf.no

 

Søknadsfrist 10. august 2013

Statutter Fysiopartnerprisen

Comments
blog comments powered by Disqus

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner