Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Årsmøteseminar 12 mars 2021

Fredag 12 mars 2021 arrangerer Faggruppen i idrettsfysioterapi & aktivitetsmedisin (FIFA) det årlige årsmøteseminaret.

Årets seminar omhandler "Fysisk aktivitet hos barn og unge – fra mangel på aktivitet til for mye? "

Vi vil på dette webinaret ta deg med på en liten reise om betydningen av fysisk aktivitet fra barnet blir født og fram til hva som skjer hos unge utøvere under vekst, modning og ved skader. 

På kurset vil du få høre mer om: 

-Kan FA hos mor påvirke barnet før det er født?  

-Betydningen av fysisk aktivitet for motorisk utvikling hos barn 

-Hvor aktive er barn i barneskolealderen, og hva er effekten av fysisk aktivitet som intervensjon i barneskolen? 

-Handlingsplanen for fysisk aktivtiet i barnehage og skole 

-Fysisk aktivitet og kroppsbevissthet hos ungdom 

-Vekst, modning og skader hos unge idrettsutøvere 

Vi har samlet forelesere fra både inn- og utlandet, og felles for de alle er at de har en masse kompetanse på feltet.

Kursholdere: 

Trine Moholdt Phd, førsteamanuensis ved NTNU, fakultet for medisin og helsevitenskap

Ada Kristine Ofrim Nilsen, Phd i Idrettsvitenskap, førsteamanuensis ved Høgskulen på Vestlandet

Elin Kolle, Phd, prorektor ved Norges Idrettshøgskole

Anders Raustorp, Professor i Hälsopromotion med inriktning mot fysisk aktivitet,  Gøteborgs universitet

Eirik Halvorsen Wik, PhD Student ved Aspetar Orthopaedic and Sports Medicine Hospital

Velkommen på kurs!


For påmelding følg link under: 

https://www.deltager.no/arsmoteseminar_12032021#init

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner