Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Nyheter


Årsmøteseminaret om Fysisk aktivitet hos barn & unge

Fredag 12 mars 2021 arrangerer Faggruppen i idrettsfysioterapi & aktivitetsmedisin (FIFA) det årlige årsmøteseminaret.Årets seminar omhandler "Fysisk aktivitet hos barn og unge – fra mangel på aktivitet til for mye? "Vi vil på dette webinaret ta deg ...

Høstseminar FIFA 2018

Årets høstseminar går av stabelen 6 og 7 september 2018 i Oslo med temaet "Rehabilitering vs. kirurgi, placebo og effekt"

NIM nr 3 2016

Hei, vedlagt finner du link til nyeste utgave av NIM.Link til tidsskriftet finner du nå også på vår facebookside facebook.com/norskidrettsmedisin. Jeg anbefaler deg derfor å gå inn og like siden vår der for å få med deg siste nytt. Utgavene vil bli p ...

Side 1 av 9

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner