Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Norsk idrettsmedisin (NIM)

Norsk Idrettsmedisin (NIM) er et tidsskrift for leger, fysioterapeuter, sykepleiere og andre med interesse for aktivitets- og idrettsmedisin.

Tidsskriftet ble åpent for alle fra og med 2016. 


Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner