Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Vårt fagfelt

Informasjon om hvor du finner oss, hva vi gjør, historikk med mer. 


Hjerte- og lungefysioterapi utøves:

  • I sykehus og på institusjoner, hvor hjerte- og lungeproblematikk utredes og behandles.
  • I kommunehelsetjenesten og på fysikalske institutter som kan tilby oppfølgende behandling og rehabilitering.

Hva gjør vi? 
Ved sykehusinnleggelser er det ofte behov for hjerte- og lungefysioterapi som et ledd i akutt behandling og tidlig rehabilitering. Fysioterapeuten kan bidra til raskere bedring og reduksjon av komplikasjoner. Dette gjøres ved effektiv slimmobiliserende behandling, funksjonstrening og opplæring i egenmestring og fysisk aktivitet.
På sykehus kan pasienten møte fysioterapeuter med kompetanse innen dette fagområdet på de fleste avdelinger, som på intensivavdelingen, kirurgisk og medisinsk avdeling eller på barneavdelingen.

Historikk
"Det var 28. oktober 1989 det hele begynte i auditoriet på gamle Rikshospitalet. Det hadde gått ut invitasjon til seminar om lungefysioterapi og med spørsmål om det burde dannes en interessegruppe for lungefysioterapi.

Opprinnelsen var et initiativ fra dr. Boye ved Ullevål som mente at fysioterapeuter hadde en meget sentral rolle i arbeidet med lungesyke. På programmet sto autogen drenasje, forskning, fysioterapi på Intensiv avdeling, barn med astma, bruk av PEP maske og mye mer. Inger Ottersen, Bibbi Isene og Unni Akre var damene som utgjorde det første styret i NFFs Interessegruppe for lungefysioterapi. Gruppen tok mål av seg å arrangere årlige seminar og årsmøter. Det ble lagt ned mye arbeid og arkitekten bak det arbeidet må nok sies å være Inger Lund Pettersen.
I 1991 gjorde Landsmøte i NFF vedtak som rokket ved interessegruppenes eksistens. Det skulle bli slutt på alle de små interessegruppene. Nå var det faggrupper som gjaldt, men da måtte vi være minst 200 medlemmer og vi var lagt unna det tallet. Dette var bakgrunner for at Fagforum for hjerte- og lungefysioterapi ble dannet.
Fagforumet utarbeidet fire kurs og fikk godkjent en egen spesialitet i rehabilitering med fordypning i hjerte- og lungefysioterapi. Spesialiteten ble senere brukt for alt den var verdt i kampen for å få status som Faggruppe. Dette skjedde i Bergen 1998. Vi vant fram, søknaden ble sendt og NFFs faggruppe for hjerte- og lungefysioterapi var en realitet. Siden gruppen så dagens lys og fram til 2006 er det blitt utnevnt to æresmedlemmer. Det er Inger Ottesen og Ingunn Orø Haugland." Forfatter: Ingunn Orø Haugland

Utskrevet fra sykehus, ferdigbehandlet eller...? 
Innsikt i egen situasjon og hjelp til å opprettholde best mulig funksjon, kan gi kronisk hjerte- eller lungesyke et bedre liv og redusere antall innleggelser. Rehabilitering er stikkordet. Dette foregår på sykhuspoliklinikker, opptreningssentre, dagsentre og fysikalske institutter. Fysioterapeutens oppgave her er å gi:

  • Opplæring av pasient og pårørende i forhold til sykdomsmestring.
  • Vurdering og testing av pasientens funksjonsnivå.
  • Individuell behandling som pusteøvelser, slimmobilisering, smertereduserende tiltak, avspenningsøvelser m.m.
  • Tilbud om samtale og opptrening i grupper.
  • Vedlikeholdstrening.
  • Kartlegging av behov for hjelpemidler.

Trening er ferskvare! 
Effekten av fysisk aktivitet forsvinner dersom man ikke fortsetter å være aktiv. Spesielt hjerte- og lungesyke har mye å vinne på å trene jevnlig. Fysioterapeuten har kompetanse til å gi disse pasientene et tilrettelagt og trygt mosjonstilbud.

Tverrfaglig samarbeid! 
Fysioterpeuten kan tilby opplæring av helsepersonell og andre samarbeidspartnere f.eks. lærere og førskolelærere. Dette er av stor betydning for å tilrettelegge forholdene for hjerte- og lungesyke barn og voksne.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner