Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Styret

Styret består av seks medlemmer og ledes av Ingunn Skogseth-Stevens.


Ingunn Skogseth-Stevens

Leder

Mobil: 916 48 929  E-post: barneogungdom@fysio.no

Tonje Thon

Nestleder

Mobil: 975 32 829  E-post: tonje_thon@hotmail.com

Linn Helgesen

Sekretær

Mobil: 907 17 956  E-post: linnhelgesen@gmail.com

Ina Ekker

Kasserer

Mobil: 913 34 617  E-post: ina.ekker@tromso.kommune.no

Rita Jonassen

Styremedlem og webansvarlig

Mobil: 951 81 088  E-post: fysiorita@gmail.com

Karoline Myklebust

Styremedlem

Mobil: 48265254  E-post: karomykle@gmail.com

 

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner