Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Styret

Styret består av seks medlemmer og ledes av Kristin Snøan.


Kristin Snøan
Leder
Mobil: 950 77 511 E-post: barneogungdom@fysio.no

Tonje Thon
Nestleder
Mobil: 975 32 829 E-post: tonje_thon@hotmail.com

Linn Helgesen
Sekretær
Mobil: 907 17 956  E-post: linnhelgesen@gmail.com

Hilde Kosmo Alstad
Kasserer
Mobil: 922 08 988 E-post: hilde.kosmo.alstad@tromso.kommune.no  

Rita Jonassen
Styremedlem og webansvarlig
Mobil: 951 81 088 E-post: rita.jonassen@bronnoy.kommune.no

Ingunn Skogseth Stevens
Styremedlem 
Mobil: 916 48 929  E-post: ingunnsstevens@gmail.com

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner