Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Om faggruppen

Informasjon om faggruppen, vårt formål og kort info om medlemsfordeler.


 

NFFs faggrupper er underlagt NFFs lover og regler.

Faggruppen skal gjennom sitt styre bidra til

• utvikling av faglig identitet og tilhørighet

• bidra til utvikling, anvendelse og formidling av forsknings- og erfaringsbasert kunnskap

• bidra til samarbeid og utvikling av kompetansenettverk på tvers av faggruppetilhørighet

• bidra til å utvikle strategier, systematisk arbeid og kompetanse innen forbundets fag- og helsepolitiske prioriteringer

I tillegg er en stor del av faggruppens aktivitet knyttet til kursene i regi av NFF. 

Som medlem i faggruppen får du en stemme inn i dette arbeidet. Du vil bli spurt om innspill i viktige saker, og du har en faggruppe som både innad i eget forbund og utad vil jobbe for å sette dagsaktuelle saker på agendaen. 

I tillegg vil du motta jevnlige nyhetsbrev med oppdateringer, tips til artikler, ressurser og kollegaers innspill på forumet vårt på Facebook, du vil få tilsendt  fagbladet vårt Barnestafetten elektronisk 2-3 ganger i året, og du vil få tilbud om fagseminar til rabbaterte priser eller som er kun for faggruppens medlemmer. 

Fysioterapeuter som arbeider med barn har egen spesialitet:

 "Spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi MNFF".

Du må være medlem av NFF for å melde deg inn i faggruppen for barne- og ungdomsfysioterapi. Medlemskap i faggruppen koster kr 600,- per år.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner