Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Ny utgave av Barnestafetten


Årets juniutgave av Barnestafetten er i dag, fredag 15 juni, sendt ut til våre medlemmer. 

Dersom du har fått ny mailadresse er det viktig at du endrer denne på "min side" på fysio.no slik at du kan fortsette å motta utsendelsene fra oss. 

Dersom du er medlem av faggruppen, men ikke har mottatt Barnestafetten, ber vi deg om å kontakte oss på barneogungdom@fysio.no. 

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner