Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Konferanse i London

Som medlem i faggruppen for barne- og ungdomsfysioterapi har du nå muligheten til å delta på barnefysioterapi-konferanse i London i oktober i år. 


The association of paediatric chartered physiotherapists (APCP) i England arrangerer sin årlige konferanse i London 9. og 10. oktober 2020. De har inngått samarbeid med International Organisation of Physical Therapist in Paediatrics: Som medlem i faggruppen for barne- og ungdomsfysioterapi er du også medlem i IOPTP, og har derfor mulighet til å delta på denne konferansen! Påmeldingen åpner 1.mars.

Det er også anledning til å søke om forskningsstipend, samt sende inn abstracts til poster-utstilling. Les mer om konferansen og abstract-innsending på APCPs nettside. Og les mer om forskningsstipendet her

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner