Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Brosjyre om skjevt hode og favorittside

I henhold til faggruppens handlingsplan for 2012-2014 så er det laget en brosjyre om skjevt hode og favorittside.


Om dere leser i handlingsplanen til faggruppen for 2012-2014 så ser dere at vi har som mål å lage en brosjyre om asymmetri. Dette arbeidet ble påbegynt av forrige styret og er nå avsluttet av det nye styret.

Jeg håper brosjyren vil være til hjelp for dere.

Den egner seg best om den skrives ut i farger og tosidig (vendes på kortsiden).

Comments
blog comments powered by Disqus

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner