Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Nyheter

Nyheter og andre aktualiteter fra faggruppen.


Årsmøtepapir 2020

Årets årsmøte avholdes i Tromsø mandag 9. mars. Årsmøtet er åpent for alle medlemmer i faggruppen. 

125 år med fysioterapi i Norge

Stiftelsen Nasjonalt medisinsk museum i samarbeid med Oslo Met, Institutt for fysioterapi inviterer til seminar: 125 år med fysioterapi i NorgeTidspunkt og sted: 26. mars 2020 kl 13.00-1530, Nasjonalbiblioteket, Store auditorium, Henrik Ibsens gate 1 ...

Konferanse i London

Som medlem i faggruppen for barne- og ungdomsfysioterapi har du nå muligheten til å delta på barnefysioterapi-konferanse i London i oktober i år. 

Ny brosjyre

Styret i faggruppen for barne- og ungdomsfysioterapi har laget en brosjyre om bevegelsesutvikling. 

Tilbakemelding etter spørreundersøkelse om skolehelsetjenesten

Vinteren 2018/19 sendte styret i BUF ut en spørreundersøkelse til våre medlemmer. Målet var å få et inntrykk av hva som var status ved helsestasjonene og i skolehelsetjenestene rundt om i landet, og få vite mer om intensjonene og føringene i den nasj ...

Mer fysisk aktivitet i barnehage og skole

I desember 2017 kunne vi med stor begeistring dele nyheten om at Stortinget hadde vedtatt at alle barn skulle ha en time fysisk aktivitet i skolen hver dag. Dessverre har det fram til nå skjedd lite i kjølvannet av dette vedtaket. Nå kan vi imidlerti ...

Faggruppens brosjyrer

Faggruppen har de siste årene utviklet flere brosjyrer. Disse er tilgjengelige for medlemmene våre i utskriftsformat under fanen "Aktuelle dokumenter" nederst på forsiden til faggruppen. Her har vi valgt å gjøre de samme artiklene tilgjengelige for lesning.  

Årsmøteseminar 2020

Faggruppens årsmøteseminar 2020 avholdes 9. - 11.mars i Nordens Paris: Tromsø! Hold av datoene! Påmeldingen åpner om et par uker.

Side 1 av 5

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner