Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Nettbasert introduksjonskurs for fysioterapeuter i arbeid med barn og ungdom


"Nettbasert introduksjonskurs for fysioterapeuter i arbeid med barn- og ungdom" er et kurs som vil gi innføring i hva som er spesielt i å arbeide med barn og regulerer det å være fysioterapeut for barn og ungdom, herunder lover, etikk og faglige retningslinjer.

Gjennomført nettkurs er et opptakskrav for "Grunnkurs for fysioterapeuter i arbeid med barn 0-6 år", og anbefales i forkant av NFF sine kurs innenfor barne- og ungdomsområdet.

Målgruppe: Fysioterapeuter som jobber eller ønsker å jobbe med barn og ungdom.

For mer informasjon: Se NFFs kurskalender.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner