Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Grunnkurs for fysioterapeuter i arbeid med barn og ungdom 6-18 år

Kurset gir deg grunnleggende kunnskaper og ferdigheter for å forstå og vurdere barn og ungdoms utvikling i alderen 6-18 år.


Du vil også få noe kompetanse i å iverksette ulike tiltak. I kurset inngår teoretisk og praktisk undervisning, skolebesøk og refleksjon over teori og praksis.

Målgruppe: Fysioterapeuter som arbeider med – eller ønsker å arbeide med barn og ungdom

Opptakskrav: Autorisasjon som fysioterapeut. NFFs "Nettbasert introduksjonskurs for fysioterapeuter i arbeid med barn og ungdom" skal være gjennomført i forkant av kurset, evt. skal tilsvarende kompetanse kunne dokumenteres ved påmeldingen.

For å finne ut om dette kurset arrangeres i år: Se NFFs kurskalender.

Fra høsten 2020 vil Grunnkurs 6-18 år bli revidert og slått sammen med Grunnkurs 0-6 år. Kurset vil da få en varighet på to uker fordelt på to samlinger. 

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner