Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Grunnkurs for fysioterapeuter i arbeid med barn 0-6 år

Kurset skal gi grunnleggende kunnskap og ferdigheter for fysioterapeuter i undersøkelse og vurdering av barn 0-6 år i en ICF- kontekst.


Kurset består av to samlinger, og forutsetter mye egenaktivitet og arbeid i grupper, noe som gjør at deltagerne blir godt kjent og trygge på hverandre.

Opptakskrav: Autorisasjon som fysioterapeut. NFFs "Nettbasert introduksjonskurs for fysioterapeuter i arbeid med barn og ungdom" skal være gjennomført i forkant av kurset, evt. skal tilsvarende kompetanse kunne dokumenteres ved påmeldingen

For mer informasjon: Se NFFs kurskalender

Fra høsten 2020 vil Grunnkurs 0-6 år bli revidert og slått sammen med Grunnkurs 6-18 år. Kurset vil da få en varighet på to uker fordelt på to samlinger. 

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner