Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Fordypningskurs: Ortopedi for barn og unge


Ortopediske problemsstillinger hos barn finner man på alle tjenestenivåer. Dette kurset er et fordypningskurs som fokuserer på de vanligste ortopediske
problemstillinger som man møter hos barn og ungdom. Kursets hovedfokus er på
diagnosespesifikke tiltak.

Opptakskrav: Autorisasjon som fysioterapeut. Gjennomført "Grunnkurs for fysioterapeuter i arbeid med barn 6-18 år" eller tilsvarende kompetanse (for eksempel: NFFs tidligere kurs Bevegelsesutvikling, videreutdanning i barnefysioterapi og spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi).

For mer informasjon: Se NFFs kurskalender.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner