Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Fordypningskurs: Fysioterapi i skolehelsetjenesten


Fordypningskurset "Fysioterapi i skolehelsetjenesten", vil ha fokus på fysioterapeutens rolle i tverrfaglig arbeid for å fremme fysisk og psykisk helse hos barn og ungdom. Helsefremmende og forebyggende arbeid vil bli vektlagt. Kurset omhandler også fysioterapeutiske tiltak for barn og ungdom med smerter og/eller funksjonsnedsettelser.

Målgruppe: Fysioterapeuter som arbeider med, eller ønsker å arbeide med, barn og ungdom i skolealder. Hvis søker ikke har erfaring fra skolehelsetjenesten anbefales det å hospitere i skolehelsetjenesten før deltakelse på kurset

Opptakskrav: Autorisasjon som fysioterapeut. Gjennomført "Grunnkurs for fysioterapeuter i arbeid med barn 6-18 år" eller har tilsvarende kompetanse (for eksempel: NFFs tidligere kurs Bevegelsesutvikling, videreutdanning i barnefysioterapi og spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi).

For mer informasjon: Se NFFs kurskalender

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner